sábado, 3 de janeiro de 2015

Om Namah Shivaya Mantra // Yoga & Meditation - 108 times, peaceful chant...

“Om
Namah Shivaya Gurave
Satchidananda Murtaye
Nishprapanchaya Shantaya
Niralambaya Tejase
Om”

Sem comentários:

Enviar um comentário